Τι είναι οι αυτόλογες βιολογικές θεραπείες;

Το ανθρώπινο σώμα έχει μεγάλη αναπλαστική δυναμική στα κύτταρά του. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυτή ελαττώνεται και δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις βλάβες. Κάποιες, αναγκαστικά θα μείνουν στάσιμες σε φλεγμονώδη κατάσταση και θα μετατραπούν σε χρόνιες. Η λογική των αυτόλογων βιολογικών θεραπειών, είναι να αποκαταστήσει τέτοιες ιστικές αλλοιώσεις κάνοντας χρήση εξειδικευμένων κυττάρων του ιδίου του ασθενούς σε υψηλές, θεραπευτικές συγκεντρώσεις που εφαρμόζονται στο σημείο της βλάβης, ώστε να προωθηθεί και να επιταχυνθεί η ανάπλαση και θεραπεία.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των βιολογικών θεραπειών;

Αναφερόμαστε στην ουσία σε δύο κύριες κατηγορίες κυττάρων: στα κύτταρα του περιφερικού φλεβικού αίματος και στα βλαστοκύτταρα, κυρίως από τον λιπώδη ιστό και το μυελό των οστών. Τα μυελικά βλαστοκύτταρα και το περιφερικό αίμα είναι οι πιο προσφιλείς πηγές για έναν ορθοπαιδικό. Και στις δυο περιπτώσεις, το υλικό είναι του ίδιου του ασθενούς (το αίμα του ή ο μυελός του), εξού και αυτόλογες θεραπείες, αποφεύγοντας έτσι την όποια πιθανότητα αλλεργίας ή υπερευαισθησίας των ασθενών.

Ποια είναι η διαδικασία της κάθε θεραπείας;

Στην πρώτη περίπτωση, το δείγμα λαμβάνεται με αιμοληψία σε επίπεδο ιατρείου, και διαχωρίζεται στα συστατικά του μέσω διπλής φυγοκέντρησης υπό άσηπτες συνθήκες εντός 40 λεπτών. Έτσι απομονώνουμε εκείνα τα στοιχεία του αίματος που περιέχουν πλούσιους επουλωτικούς παράγοντες όπως τα αιμοπετάλια, τα περιφερικά βλαστοκύτταρα και άλλες αυξητικές πρωτεΐνες που λέγονται αυξητικοί παράγοντες. Στη συνέχεια, οι επουλωτικοί αυτοί παράγοντες εγχύονται στο σημείο της βλάβης -άμεσα στο ιατρείο- και προωθούν την επούλωση και αναγέννηση των ιστών.

Στην περίπτωση των μυελικών βλαστοκυττάρων, το δείγμα λαμβάνεται από την περιοχή του λαγονίου οστού ή της κνήμης ανάλογα με τον ασθενή. Εν συνεχεία, το δείγμα θα υποβληθεί σε μία διαδικασία φυγοκεντρήσεων, όπου θα διαχωριστούν και θα απομονωθούν τα αρχέγονα, μονοπύρηνα κύτταρα (stem cells) εντός του δείγματος. Αυτά είναι αδιαφοροποίητα -χωρίς κάποιο ρόλο- κύτταρα τα οποία εγχύουμε στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και εκεί θα αποκτήσουν ρόλο και θα συμβάλουν στην τοπική ιστική αναγέννηση και επούλωση.

Σε ποιούς τομείς εφαρμόζονται οι αυτόλογες βιολογικές θεραπείες;

Πρακτικά, μπορούν να εφαρμοστούν όπου έχουμε βλάβη ενός ιστού. Στην ορθοπαιδική, τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας εντοπίζονται σε τενοντοπάθειες (ώμου, γόνατος , ισχίου), σε κακώσεις του Αχιλλείου τένοντα και του τετρακεφάλου, σε επικονδυλίτιδες του αγκώνα, σε μυϊκές θλάσεις, σε διαστρέμματα και σε φλεγμονές της πελματιαίας απονεύρωσης. Επίσης βρίσκουν εφαρμογή σε περιπτώσεις αρχόμενων εκφυλιστικών ή μετατραυματικών αρθριτικών αλλοιώσεων με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εφαρμόζονται και σε συνδυασμό με χειρουργικές πράξεις ελάχιστης επεμβατικότητας, όπως οι αρθροσκοπήσει, όπου η μηχανική αποκατάσταση συνδυάζεται με βιολογική ενίσχυση από εγχυόμενους αυτόλογους παράγοντες για γρηγορότερη επούλωση, μειωμένο πόνο και ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινή δραστηριότητα και άθληση.

Τι είναι η 4η γενιά βιολογικών θεραπειών και ποια τα πλεονεκτήματα;

Τα πρώτα συστήματα που είχαν εφαρμοστεί ήταν ανοιχτά συστήματα. Πρακτικά, ο ιατρός, αφού ελάμβανε το δείγμα του αίματος σε δοκιμαστικούς σωλήνες, το φυγοκεντρούσε και το διεχώριζε ο ίδιος με “ανοιχτές” τεχνικές. Τα κλειστά συστήματα 4ης γενιάς είναι τα τελευταία συστήματα ανώτερης τεχνολογίας, τα οποία δεν επιτρέπουν την ανθρώπινη παρεμβολή στο δείγμα, από το σημείο περισυλλογής εώς του σταδίου της φυγοκέντρησης, απομόνωσης και τελικής έγχυσης στην περιοχή της βλάβης.

Πέραν της ασφαλείας όμως, οι βιολογικές θεραπείες 4ης γενιάς διαφοροποιούνται και στην ολιστική προσέγγιση της θεραπείας, με εξίσου έμφαση τόσο στην ορθή προετοιμασία του ασθενούς, όσο και στην αποθεραπεία του. Ως αποτέλεσμα, στη νέα γενιά Ιστικών Αναγεννητών Πλουσίων σε Αιμοπετάλια (PTRTM, Platelet–Rich Tissue Regenerator) που χρησιμοποιούμε παρατηρούμε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με υπερ-ηψηλές συγκεντρώσεις επουλωτικών παραγόντων, αιμοπεταλίων και περιφερικών βλαστοκυττάρων, που είτε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μυελικά βλαστοκύτταρα μας προσφέρουν κατ’επανάληψιν αυξημένα ποσοστά επιτυχίας στις εφαρμοζόμενες θεραπείες μας και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών.

Συνοπτικά, τι θα είχατε να προτείνετε στους ασθενείς που αξιολογούν μια ενδεχόμενη βιολογική θεραπεία;

Οι βιολογικές θεραπείες 4ης γενιάς είναι ασφαλείς και ανώδυνες μέθοδοι μη επεμβατικής θεραπείας με υλικό που προέρχεται από το ίδιο το σώμα του ασθενούς χωρίς καμία άλλη πρόσμιξη. Βασιζόμαστε στις θεραπευτική δυναμική επιλεγμένων κυττάρων του οργανισμού τα οποία υπερ-συγκεντρώνουμε και υπερ-εστιάζουμε στο σημείο του τραυματισμένου ιστού. Χωρίς ουλές και χειρουργική παρέμβαση, οι βιολογικές θεραπείες δύνανται να αποκαταστήσουν πλήρως αρκετές βλάβες και να καθυστερήσουν ένα ενδεχόμενο χειρουργείο για πολλά έτη ή να το αποσοβήσουν πλήρως. Προσφέρουν σημαντική ελάττωση του πόνου και ταχύτητα επανόδου στην καθημερινότητα και την κινητικότητα, χωρίς νοσηλεία, χωρίς χειρουργικές τομές και ουλές και με κόστος κατά πολύ κατώτερο ενός χειρουργείου.

Διαβάστε σε μορφή PDF

Μείνετε Συντονισμένοι

Εγγραφή στο Newsletter