Περιεχόμενα

Μικροχειρουργική στην Ορθοπαιδική και τη Χειρουργική του Άνω Άκρου: Εφαρμογές και Τεχνικές

Η μικροχειρουργική αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα στην ορθοπαιδική και τη χειρουργική του άνω άκρου, επιτρέποντας στους χειρουργούς να αντιμετωπίζουν παθήσεις και καταστάσεις με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε τις βασικές περιοχές εφαρμογής της.

1. Παθήσεις και Συγγενείς Ανωμαλίες του Χεριού
Η χρήση μικροσκοπίου και μεγεθυντικών γυαλιών αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την αναγνώριση και αποκατάσταση πολύ ευαίσθητων δομών του χεριού. Σε περιπτώσεις όγκων, γάγγλιων, τενοντίτιδων, αρθρίτιδων και συγγενών ανωμαλιών στα παιδιά, η μικροχειρουργική είναι αναγκαία για την επίτευξη βέλτιστων λειτουργικών και αισθητικών αποτελεσμάτων.

2. Σύνδρομα Εγκλωβισμού & Τραυματικές Κακώσεις Νεύρων
Σε περιπτώσεις εγκλωβισμού περιφερικών νεύρων (όπως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευρίτιδα), η μικροχειρουργική είναι απαραίτητη για την παρασκευή και αποκατάσταση των νευρικών δομών. Επίσης, σε τραυματικές κακώσεις αυτών, η μικροχειρουργική είναι αναγκαία για την ακριβή αποκατάσταση και αναγέννηση των νευρικών δομών.

3. Τραύμα του Χεριού & Ακρωτηριαστικές Κακώσεις
Στα τραύματα του χεριού και τις ακρωτηριαστικές κακώσεις, η μικροχειρουργική επιτρέπει την αποκατάσταση των δομών, όπως των τενόντων, αγγείων και νεύρων, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας του άνω άκρου.

Επεμβάσεις Αποκατάστασης

1. Διάσωση και Επαναιμάτωση Δακτύλων: Σε περιπτώσεις τραυματισμών ή ακρωτηριασμών δακτύλων, η μικροχειρουργική χρησιμοποιείται για την ακριβή αποκατάσταση των αγγείων, νεύρων και άλλων δομών προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση και λειτουργικότητα των δακτύλων.

2. Αγγειούμενα Οστικά Μοσχεύματα: Όταν υπάρχουν εκτεταμένα οστικά ελλείμματα λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα για την αποκατάσταση της δομής του οστού.

3. Νευρομεταφορές και Αποκατάσταση Περιφερικών Νεύρων: Σε περιπτώσεις τραυματισμών περιφερικών νεύρων, η μικροχειρουργική επιτρέπει τη μεταφορά νευρικών μοσχευμάτων για την αποκατάσταση της νευρικής λειτουργίας.

4. Μεταφορά Μυϊκών Κρημνών: Όταν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας υφίσταται απώλεια μυϊκής μάζας, η συγκεκριμένη επέμβαση επιτρέπει τη μεταφορά μυϊκών κρημνών για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

Συγγενείς Ανωμαλίες, Ογκολογία, Οστεονέκρωση

Η μικροχειρουργική χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων του διαχωρισμού δακτύλων σε περιπτώσεις συνδακτυλίας, την αποκατάσταση υποπλαστικού αντίχειρα, τη μεταφορά του δείκτη (αντιχειροποίηση), καθώς και την αφαίρεση υπεράριθμων δακτύλων με ταυτόχρονη επαναφορά της φυσιολογικής λειτουργικότητας.

Επίσης, σε περιπτώσεις οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής ή οστικών ελλειμμάτων μετά από αφαίρεση όγκων, η μικροχειρουργική χρησιμοποιεί αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνολικά, η μικροχειρουργική αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στη φαρέτρα του ορθοπαιδικού χειρουργού, επιτρέποντας την αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων με υψηλή ακρίβεια και εξειδίκευση.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Παιδοορθοπαιδικός Δημήτριος Μαντάκος έχει εξειδικευτεί στην Κλινική Χεριού – Άνω Άκρου – Μικροχειρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ και είναι Επιμελητής της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και προγραμματίστε το δικό σας ραντεβού.

Μείνετε Συντονισμένοι

Εγγραφή στο Newsletter